Kan du lide at arbejde i butik, er Handel og Service måske uddannelsen for dig

Indhold

KUU uddannelsen Butik, handel og service introducerer dig til at arbejde i butikker, varehuse, servicestationer, eller på lager.

Planlagt uddannelsesstart: 15.01.2019, kl. 09.00

Inden for Butik, handel og service arbejder du med at sørge for at dine kunder eller kollegaer får en god service, så du skal være interesseret i at være sammen med andre mennesker. Du skal desuden være interesseret i at arbejde med de praktiske opgaver der findes på jobbet.

Du får grundlæggende kompetencer inden for bl.a.:
• Salg og kundekommunikation i detailhandlen.
• Butiksindretning, priser, økonomistyring, købmandsskab
og forretningsforståelse.
• Opbevaring på lager, finde varer på lager, modtagelse
og pakning af varer, m.m.
• Produktionskøkkenets maskiner, redskaber og udstyr,
lunt og varmt mad, m.m.
• Daglig rengøring, egnede rengøringsmidler, redskaber
og udstyr, hygiejne, m.m.

Kort sagt vil du lære nogle grundlæggende principper og metoder til at kunne arbejde professionelt med opgaverne indenfor butik og service.

Jobmuligheder
Som færdig erhvervsassistent kan du varetage opgaver inden for butikker, servicestationer, på kontorer og kantiner i virksomheder, m.m.

Her kan du hente Faktaark for uddannelsen.

Forløb

Uddannelsen består af op til 4 forløb, der hver varer 20 uger (et halvt år) .  På alle forløb får du undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau i uddannelsens 4. del. Du har også fagene samarbejdslære, arbejdspladslære og erhvervslære. Der vil også være værkstedsundervisning inden for det valgte erhvervstema og erhvervstræning (praktik) i en virksomhed. Din erhvervstræning kan foregå i butikker, varehuse, servicestationer, eller på lager.

I uddannelsen vil du komme til at arbejde med forskellige temaer inden for områderne:

  • Butik
  • Lager
  • Kantine
  • Rengøring

Inden for butik vil du lære de grundlæggende principper for god butiksdrift herunder salg, varesortiment, kundetyper og markedsføring. Det gælder om at give kunderne en god oplevelse. Desuden vil du lære at varetage nogle af de andre opgaver der er i butikken, eks. indretning og placering og opfyldning af varer, betjene og opgøre kasse.

Inden for lager vil du lære grundlæggende principper omkring lagerstyring, du lærer at plukke, emballere og klargøre varer til forsendelse. Modtage og placere varer samt foretage den nødvendige kontrol og registrering.

Inden for køkken og kantineområdet skal du bl.a. vide hvordan du modtager og håndterer de forskellige fødevarer på en hygiejnisk og forsvarlig måde, ligesom du skal kunne anvende de forskellige redskaber, maskiner og udstyr med fokus på sikkerhed. På uddannelsen vil du desuden lære om klargøring, tilberedning, anretning og servering af kolde, lune og varme retter.

Inden for rengøring vil du lære de grundlæggende principper for god og hygiejnisk rengøring. Du vil lære at anvende det rigtige rengøringsmiddel til forskellige rengøringsopgaver. Du vil også lære at bruge de forskellige redskaber, udstyr og maskiner, der anvendes indenfor rengøringsbranchen..

Alle uddannelsesforløb (1-4) foregår på Lille Vildmose Produktionsskole, “det blå hus” i Kongerslev.

Første forløb starter med et intro-forløb hvor du lærer skolen, dine undervisere og holdkammerater at kende. Herudover indeholder del 1 introduktion til brancherne, vejledning og værkstedsundervisning. Erhvervstræning indgår også i forløbet. Det er også på første del at du får vurderet dine kompetencer og lavet en uddannelsesplan i samarbejde med din kontaktperson.

Du kan læse mere om de forskellige skoler, deres beliggenhed, faciliteter og meget andet ved at klikke på dem. Du kan se et kort over uddannelsesstederne her.

Du vil få mere information inden uddannelsesstart.

Praktisk info

Næste uddannelses-opstart er den 15.01.2019, kl. 09.00. Undervisningen foregår de fleste steder dagligt i tiden 08.00 – 14.00. Der vil kunne forekomme dage, hvor undervisningen slutter senere, men du vil blive orienteret i god tid.

Når du er i erhvervstræning skal du følge de arbejdstider, som er gældende for den pågældende virksomhed.

Uddannelsen finder sted på:

Lille Vildmose Produktionsskole, “Det blå hus”
Danmarksgade 12,
9293 Kongerslev