Få et arbejde med fokus på mennesker, omsorg og pleje

Indhold

Planlagt uddannelsesstart: 14.08.2018.

Kan du lide at yde omsorg og arbejde med mennesker? Hvis det interesserer dig at arbejde med og møde nye mennesker med en anden baggrund, alder og historie end dig selv, er erhvervsassistentuddannelsen Børn, unge og ældre noget for dig.

På Børn, unge og ældre vil du blive introduceret til forskellige opgaver inden for pædagogik, kommunikation, omsorg og pleje.

Emner som motivation, sprog, kommunikation og kultur spiller en vigtig rolle. Du lærer at lytte og have god kontakt – også til forældre og pårørende.

Du skal i slutningen af forløb 2 vælge uddannelsesretning; enten børn og unge eller ældre. I løbet af forløb 1 og 2 vil ekskursioner, erhvervstræning og undervisning i fællesfag for de to fagretninger give dig et realistisk billede af de to fagretninger, således du kan vælge den uddannelsesretning, der passer dig bedst.

Jobmuligheder:
Som færdig erhvervsassistent kan du varetage opgaver inden for omsorg og pædagogik. Det kan være i vuggestuer, børnehaver og skoler eller i klubber, oplevelsesparker, legeparker og inden for privat børnepasning. På pleje- og ældreområdet kan du varetage opgaver inden for hjemmehjælp, på plejehjem og aktivitetscentre, som handikaphjælper, personlig assistent mv.

Inden for børn, unge og ældreområdet forventes der i de kommende år gode beskæftigelsesmuligheder, da faggruppen har en relativ høj andel af beskæftigede, der er over 50.

Her kan du hente Faktaark for uddannelsen.

Forløb

Uddannelsen består af op til 4 forløb, der hver varer 20 uger (et halvt år).  På alle forløb får du undervisning i dansk og matematik samt fagene samarbejdslære, arbejdspladslære og erhvervslære. Der vil også være værkstedsundervisning og erhvervstræning (praktik) i en virksomhed. Din erhvervstræning kan foregå i institutioner eller virksomheder, der arbejder med børn, unge eller ældre. Erhvervstræningen stiger løbende i omfang og på forløb 4 vil hovedparten af undervisningen være baseret på erhvervstræning.

Du vil få kompetencegivende fag indenfor henholdsvis social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område. Du får kursus i førstehjælp og lærer blandt meget andet om konflikthåndtering, børns udvikling, menneskets aldring, hygiejne, omsorg og etik.

Der afholdes regelmæssigt kontaktlærersamtaler, hvor den personlige uddannelsesplan drøftes og eventuelt justeres, så du får det bedste ud af din uddannelse.

Undervisningen bliver tilrettelagt som hold- og gruppeundervisning for at styrke det sociale fællesskab. På forløb 3 og 4 vil det være muligt at tilrettelægge et mere individuelt forløb, men stadig med afsæt i fællesskabet.

Den overvejende del af undervisningen på forløb 1 & 2 vil være fælles for de to uddannelsesretninger. Sidst i uddannelsens forløb 2 træffer du valg af tema, enten Børne-/ungeområdet, eller ældreområdet.

Første forløb foregår på AOF Nord Daghøjskole mens den sidste del af uddannelsen foregår på SOSU Nord. Det starter med et intro-forløb hvor du lærer skolen, dine undervisere og holdkammerater at kende. Herudover indeholder del 1 introduktion til brancherne, vejledning og værkstedsundervisning. Erhvervstræning indgår også i forløbet. Det er også på første del at du får vurderet dine kompetencer og lavet en uddannelsesplan i samarbejde med din kontaktperson.

Du kan læse mere om de forskellige skoler, deres beliggenhed, faciliteter og meget andet ved at klikke på dem. Du kan se et kort over uddannelsesstederne her.

 

Undervisningen foregår dagligt i tiden 08.00 – 14.00. Der vil kunne forekomme dage, hvor undervisningen slutter senere, men du vil blive orienteret i god tid.

Når du er i erhvervstræning skal du følge de arbejdstider, som er gældende for den pågældende virksomhed.

Første forløb afholdes på:

 

AOF Nord Daghøjskolen
Tinghusgade 3
9400 Nørresundby

Forløb 2, 3 & 4 foregår på:

SOSU Nord
På Sporet 8,
9000 Aalborg