hvor lang tid tager KUU?KUU har en varighed på maksimalt to år, og den er opdelt i fire forløb.

Starter du efter 9. eller 10. klasse, begynder du som hovedregel på den første af uddannelsens fire dele. Starter du ikke lige efter skolen, kan du – afhængigt af din baggrund og dine erfaringer – blive optaget på 1., 2. eller 3. del. Du afslutter uddannelsen efter 3. eller 4. del. Samlet kan din uddannelse altså vare mellem et halvt og to år.