Uddannelsen

Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) er en ny, praktisk uddannelse med både skolegang, værkstedsundervisning og erhvervstræning på en arbejdsplads.

Med kombineret ungdomsuddannelse bliver du erhvervsassistent indenfor et fag (kaldet erhvervstema), og uddannelsen giver dig grundlag for at søge job. Samtidig får du forudsætninger for at søge ind på en anden ungdomsuddannelse.

Du skal vælge et erhvervsområde, du gerne vil uddanne dig inden for. Erhvervstemaerne der udbydes afhænger af, hvilke fagområder det forventes at man som erhvervsassistent vil kunne finde job inden for i sit lokalområde. Du vil altid kunne finde de aktuelle erhvervstemaer for KUU Aalborg / Himmerland under menupunktet “Erhvervstemaer” her på hjemmesiden.

Ved start på uddannelsen får du en kontaktperson, der sammen med UU vurderer dine kompetencer, så din uddannelse kan tilrettelægges bedst muligt. Sammen med din kontaktperson udarbejder du en plan for dit uddannelsesforløb. Du har samme kontaktperson gennem hele uddannelsen.

Forløb

Din uddannelse starter med et introforløb, hvor du lærer din skole, dine undervisere og de andre elever på dit hold at kende.

Uddannelsen består af op til 4 forløb, der hver varer 20 uger (et halvt år) . På alle forløb får du undervisning i dansk og matematik (VUC Nordjylland) samt fagene samarbejdslære, arbejdspladslære og erhvervslære. Der vil også være værkstedsundervisning inden for det valgte erhvervstema og erhvervstræning (praktik) i en virksomhed.

Undervisningen på første forløb foregår på produktionsskoler, ungdomsskoler og daghøjskoler. Forløbet starter med et intro-forløb hvor du lærer skolen, dine undervisere og holdkammerater at kende. Herudover indeholder del 1 introduktion til brancherne, vejledning og værkstedsundervisning. Erhvervstræning kan også indgå i forløbet. Det er også på første del at du får vurderet dine kompetencer og lavet en uddannelsesplan i samarbejde med din kontaktperson.

Undervisningen på forløb 2-4 foregår på en erhvervsskole, hvor der er kompetencegivende værkstedsundervisning. Erhvervstræningen udgør her 8 uger.

Du kan læse mere om konkret indhold og fag i de forskellige erhvervsområder under menupunktet “Erhvervstemaer”.

Eksamener og Uddannelsesbevis

Uddannelsen afsluttes med en prøve, hvor du medbringer billeder, beskrivelser, film, skitser og andet, der viser, hvad du har lært i uddannelsesforløbet. Disse fremstilles løbende gennem uddannelsen i samarbejde med dine undervisere og kontaktlærer og gemmes i din arbejdsmappe. Til den afsluttende prøve præsenterer du et udvalg af din arbejdsmappe. Består du prøven, får du et bevis på, at du er erhvervsassistent inden for dit valgte erhvervsområde.

Efter 3. forløb skal du til prøve i matematik og efter 4. forløb skal du til prøve i dansk. Du får gennem hele uddannelsen undervisning i dansk og matematik.  Prøven i både dansk og matematik tager udgangspunkt i en kendt case.