tn_stack-of-bowl-Streamer

Praktisk info

KUU uddannelsen Café og Service er et samarbejde mellem Hobro Produktionshøjskole og Handelsskolen i Hobro “Tradium Mariagerfjord”.

Planlagt uddannelsesstart: den 15.01.2019, kl. 09.00

Inden for Café og Service arbejder du med at sørge for at dine kunder eller kollegaer får en god service, så du skal være interesseret i at være sammen med andre mennesker. Du skal desuden være interesseret i at arbejde med de praktiske opgaver der findes på jobbet.

Du får grundlæggende kompetencer inden for bl.a.:
• Salg og kundekommunikation i detailhandlen.
• Butiksindretning, priser, økonomistyring, købmandsskab og forretningsforståelse.
• Opbevaring på lager, finde varer på lager, modtagelse og pakning af varer, m.m.
• Produktionskøkkenets maskiner, redskaber og udstyr, lunt og varmt mad, m.m.
• Daglig rengøring, egnede rengøringsmidler, redskaber og udstyr, hygiejne, m.m.

Kort sagt vil du lære nogle grundlæggende principper og metoder til at kunne arbejde professionelt med opgaverne indenfor handel og service.

Jobmuligheder
Som færdig erhvervsassistent kan du varetage opgaver inden for caféer, butikker, servicestationer, på kontorer og kantiner i virksomheder, m.m.

Her kan du hente Faktaark for uddannelsen.

Forløb

Uddannelsen består af op til 4 forløb, der hver varer 20 uger (et halvt år) .  På forløbene får du undervisning i dansk og matematik , som du kan afslutte på D-niveau. Du har også fagene samarbejdslære, arbejdspladslære og erhvervslære. Der vil også være værkstedsundervisning inden for det valgte erhvervstema og erhvervstræning (praktik) i en virksomhed. Din erhvervstræning kan foregå i butikker, varehuse, servicestationer, eller på lager.

Første forløb starter med et intro-forløb hvor du lærer skolen, dine undervisere og holdkammerater at kende. Herudover indeholder del 1 introduktion til brancherne, vejledning og værkstedsundervisning. Erhvervstræning indgår også i forløbet. Det er også på første del at du får vurderet dine kompetencer og lavet en uddannelsesplan i samarbejde med din kontaktperson.

Modul 1
Introduktion til forløbet – det meste af tiden vil foregå på Hobro Produktionshøjskole – undervisning i dansk på F-niveau  – 6 ugers praktik i en virksomhed.

 Modul 2
Undervisningen vil foregå på Hobro Produktionshøjskole – du vil bl.a. få et hygiejnebevis – 6 ugers praktik i en virksomhed. Modul 2  slutter med  dansk på E/D-niveau.

Modul 3
Under dette modul vil du blandt andet få kursus i førstehjælp, brandbekæmpelse og  arbejdsmiljø på Hobro Produktionshøjskole – undervisning i  matematik på F-niveau – 6 ugers praktik i en virksomhed.

Modul 4
Individuelt tilrettelagt undervisning  f.eks. mad, handel eller  service på Hobro Produktionshøjskole – kompetencegivende undervisning i matematik på E/D-niveau – 6 ugers praktik i en virksomhed.

Sideløbende med undervisningen i grundfagene vil du arbejde i en simuleret elektronisk butik. Eleverne  arbejder sammen i en gruppe om deres egen butik.

Afslutning på modulerne
Under hvert modul skal eleven udarbejde en arbejdsportfolio.
Under modul 4 laves en præsentationsportfolio, som afsluttes med en prøve.

Du kan læse mere om de forskellige skoler, deres beliggenhed, faciliteter og meget andet ved at klikke på dem. Du kan se et kort over uddannelsesstederne her.

Du vil få mere information inden uddannelsesstart.

Praktisk info

Næste uddannelsesstart er den 15.01.2019, kl. 09.00. Undervisningen foregår dagligt i tiden 08.00 – 14.00. Der vil kunne forekomme dage, hvor undervisningen slutter senere, men du vil blive orienteret i god tid.

Når du er i erhvervstræning skal du følge de arbejdstider, som er gældende for den pågældende virksomhed.

Uddannelsen foregår på:
Hobro Produktionshøjskole
Døstrupvej 1,
9500 Hobro