tn_builder-3872x2581_22573

Indhold

I erhvervstemaet Multihåndværker vil man blive beskæftiget inden for byggeri, renovering, anlægsarbejder og ejendomsservice. Erhvervstræning kan foregå i mindre håndværksvirksomheder, byggevirksomheder, boligselskaber, skoler og andre lignende virksomheder.

Hent fakta-ark for uddannelsen her.

Uddannelsesstart: den 14. august 2018 (modul 1 + 3)

Under uddannelsen bliver der arbejdet med forskellige projekter og temaer inden for områderne:

 • Byggeri og renovering
 • Anlægsopgaver
 • Ejendomsservice

Eleven vil få kendskab til:

 • mindre entreprenørmaskiner
 • bygningshåndværk
 • smedearbejde
 • tømrerarbejde
 • vedligeholdelse af bygninger (udluftning af varmeanlæg, udskiftning af ventiler, udskiftning af pakninger, mindre reparationer m.m.)

Jobmuligheder
Som færdig Multihåndværker erhvervsassistent kan du søge job ved bygge- og anlægsvirksomheder, hos mindre håndværksmestre, i boligselskaber eller som pedelmedhjælper på skoler og institutioner.

Forløb

Uddannelsen består af op til 4 forløb, der hver varer 20 uger (et halvt år) .  På alle forløb får du undervisning i dansk og matematik (Erhvervsskolerne Aars eller AMU Nordjylland) samt fagene samarbejdslære, arbejdspladslære og erhvervslære. Der vil også være værkstedsundervisning inden for det valgte erhvervstema og erhvervstræning (praktik) i en virksomhed.

Undervejs specialiserer du dig inden for smed-,  tømrer- og ejendomsservice-uddannelserne og kan tilegne dig følgende certifikater:

 • Førstehjælp/brand
 • Stillads
 • Truck /teleskoplæsser
 • Vedligehold at mindre maskiner
 • Betjening af håndværktøj
 • Epoxy
 • Arbejdsmiljø
 • Ejendomsservice: Affaldshåndtering – måling strøm/vand/varme – vedligehold (udluftning ventiler, vand på anlæg m.m.)
 • It – registrering, måling af varme, vand m.m.

Undervisningen foregår fortrinsvis på Hobro Produktionshøjskole, smede- og tømrerværkstedet, mens certifikaterne tages på Hobro Produktionshøjskole og AMU Nordjylland.

Modul 1 + 2
Første forløb starter med et intro-forløb hvor du lærer skolen, dine undervisere og holdkammerater at kende. Herudover indeholder del 1 introduktion til brancherne, vejledning og værkstedsundervisning. Erhvervstræning indgår også i forløbet. Det er også på første del, at du får vurderet dine kompetencer og lavet en uddannelsesplan i samarbejde med din kontaktperson. Modul 1 og 2 er fordelt på et modul med fokus på tømrer-faget og et med fokus på smed. Eleverne deles i to hold: halvdelen på tømrer og den anden halvdel på smed på første forløb, og så skifter de, når forløbet er slut. Herudover indeholder modulerne:

 • Kendskab til Autocad og Inventor
 • Certifikater i § 26, Brand & førstehjælp og Sikkerhed
 • Arbejde med portfolio
 • 6 ugers erhvervstræning (i hvert modul)

Modul 3
Under dette modul vælger du hvilke faggruppe / erhvervsretning, du gerne vil arbejde inden for.

 • Erhvervelse af forskellige certifikater, f.eks. rulle- og bukkestillads.
 • Undervisning i dansk og matematik, afsluttende prøve i dansk på D-niveau.
 • Arbejde med portfolio
 • 6 ugers erhvervstræning

Modul 4
Du fortsætter i den erhvervsretning du har valgt.

 • Undervisning i dansk og matematik , afsluttende prøve i matematik på D-niveau
 • Erhverver certifikater
 • Afslutter med præsentationsportfolio

Du kan læse mere om de forskellige skoler, deres beliggenhed, faciliteter og meget andet ved at klikke på dem. Du kan se et kort over uddannelsesstederne her.

Du vil få mere information inden uddannelsesstart.

Praktisk info

Ny uddannelsesstart er den 14. august 2018 (modul 1 + 3)

Undervisningen foregår dagligt i tiden 08.00 – 14.00. Der vil kunne forekomme dage, hvor undervisningen slutter senere, men du vil blive orienteret i god tid.

Når du er i erhvervstræning skal du følge de arbejdstider, som er gældende for den pågældende virksomhed.

Undervisningsadresser:

Hobro Produktionshøjskole
Døstrupvej 1,
9500 Hobro

AMU Nordjylland
Sofievej 61,
9000 Aalborg